Ukážky z mojej práce

Pozemok Veľký Kýr

Posúdenie pozemku na stavbu rodinného domu. Zameranie geopatogénnych zón a určenie najvhodnejšieho miesta pre dom. Návrh terénnych a exteriérových úprav.

Použitá metóda: ming kua. ba gua, metóda vody, 24 hôr, San He, lietajúce hviezdy a geomantia

Zdieľanie