Ukážky z mojej práce

Kaštieľ Belá

Na súkromný byt v kaštieli Belá bol vytvorený návrh interiérového riešenia. Zameriavali a určovali sa geopatogénne zóny, ktoré mali rozhodujúci vplyv na umiestnenie dôležitého nábytku.

Použité metódy: ba gua, ming kua,  San he, lietajúce hviezdy, metóda vody a geopatogénne zóny.

Zdieľanie