Pre prosperujúcu prácu a firmu

V prvom rade vytvárame pracovný priestor, ktorý povzbudzuje k činnosti, kreativite a motivácii. Podporuje úspech zamestnancov, ich fyzickú aj psychickú pohodu a pracovné výkony. Návrhy pre firmy sa ďalej zameriavajú na zvýšenie produktivity práce, finančných tokov, obchodného úspechu a výhodných kontaktov.

      •  Osobná konzultácia  40€ / hodina + cestovné náklady 0,20€ / km, ak je vzdialenosť  od Nových Zámkov väčšia ako 10 km. Zo stretnutia získate audio záznam. ( Dĺžka konzultácie je závislá hlavne od veľkosti firmy a počtu zamestnancov.)

      •  Písomné spracovanie návrhu riešení, 4€ / m2 (obchodný, kancelársky priestor), 4,5€/ m2 samostatný objekt, minimálne však 250€.  Nad 30 km + cestovné náklady  0,20€ / km. Získate podrobný posudok možností a návrhov riešní. Ku každému písomnému spracovaniu je následná konzultácia.                ( vypracovanie potrvá minimálne 2 týždne)


Zdieľanie