Ročné energie

Zmena energií

Každý rok začiatkom februára dochádza k zmene energií.

Rozlišujeme:

  • Čínsky nový rok, ktorý začína 4. alebo 5.februára
  • lunárny rok, ktorý sa riadi pozíciou luny, no spravidla začína v období druhej polovice januára až prvej polovice februára.

 Práve v tomto čase by sme mali odložiť ošetrenia minulého roka a pripraviť sa na nasledujúc rok.

Tieto zmeny ovplyvňujú nie len človeka ale aj priestor, ktorý ho obklopuje.

Ročné hviezdy, menia svoju pozíciu každý rok a sú pre všetky budovy rovnaké. Každá budova má však svoje vlastné „energie narodenia“ (kombinácie hviezd), ktoré majú na obyvateľov najsilnejší vplyv a môže vám ich vypočítať poradca Feng shui.

Kombinácie hviezd budovy úzko súvisia s ročnými lietajúcimi hviezdami. Preto energie každej budovy sú veľmi individuálne. A  ošetrenia ročných lietajúcich hviezd, uvádzané na stránke, ponúka len všeobecný prehľad. Ak máte nejasnosti, radšej sa poraďte s poradcom.

Zdieľanie