Pre harmonický domov

Vytvárame domov, ktorý podporuje vaše individuálne potreby a túžby. Snažíme sa vytvoriť harmóniu so samým sebou a svojim okolím. Podporíme práve tie oblasti vášho života, ktoré vám robia najväčšie starosti a prinesieme tak do týchto oblastí nové, pozitívne energie. Pripravte sa na zmeny.

        •  Osobná konzultácia  25€ / hodina + cestovné náklady 0,20€ / km, ak je vzdialenosť  od Nových Zámkov väčšia ako 10 km. Zo stretnutia získate audio záznam. ( Dĺžku konzultácie si určujete sami. Plnohodnotná konzultácia trvá cca 3 - 4 hodiny, pri rodinných domoch môže aj viac)

        •  Písomné spracovanie návrhu riešení, 3€ / m2, minimálne však 150€.  Nad 30 km + cestovné náklady  0,20€ / km. Získate podrobný posudok možností a návrhov riešní. ( vypracovanie potrvá minimálne 2 týždne)

Zdieľanie