Firemný image, logo, vizitky a web s pomocou Feng shui

Prezentácia firmy a prvý dojem vo veľkej miere rozhodujú o tom, či  vytvoríme pamäťovú stopu alebo padneme do zabudnutia. Image firmy by mal byť v harmonickom súlade s predmetom činnosti firmy a svojimi energiami podporovať jej majiteľa, rozvoj a prosperitu.

Túto službu vám ponúka vo forme osobnej alebo telefonockej konzulácie konzultácie. Cena za hodinu práce alebo konzultácie činí 40€.

Zdieľanie

www.000webhost.com