Princípy a pravidlá

Nebeské zvieratá

Teória Nebeských zvierat má svoj pôvod v najstaršej škole fen shui. Hovorí o šťastnom usporiadaní krajinných prvkov v okolí domu.

Vychádza z hviezdnych konštelácií:

  • Východ - zelený drak - jarná rovnodennosť - Hydra
  • Juh - červený fénix - letný slnovrat - Scorpio
  • Západ - biely tiger - jesenná rovnodennosť - Aquarius
  • Sever - čierna korytnačka - zimný slnovrat - Plejády

Šťastné usporiadanie je, ak je chránený chrbát, ľavá strana vyššia ako pravá a pred nami voľný priestor. V mieste, kde sa stretáva strana draka a strana tigra by mal stáť dom. Dom predstavuje piate symbolické zviera - hada.

 

  • Korytnačka– zadná časť domu by mala byť vždy chránená, neodporúčajú sa tu žiadne vodné prvky (kanál, potok...) pretože voda je nevyspytateľná a môže narobiť veľa problémov.
  • Drak–  je najdominantnejší prvok krajiny, má jangovú energiu. V mestách a dedinách je drak zastúpený hlavnou cestou, cestou, príjazdovou cestou, v izbe to môže byť stena alebo dvere. Drak by mal byť vyšší ako tiger. Draka zastupuje zeleň, všetko čo rastie a mohutnie.
  • Tiger– je nevyspytateľný, preto by nemal mať nadvládu nad ostatnými zvieratami. Strana tigra je pravá strana domu, ktorá by mala byť menej výrazná ako strana draka. Tiger je strana s jinovou energiou.
  • Fénix – má v histórii veľmi dobrú povesť, potrebuje veľký priestor aby mohol vstúpiť dnu a obšťastniť tak obyvateľov. Fénix reprezentuje prednú stranu domu...

 

Aplikáciou štyroch zvierat si vytvárame najlepšiu ochrannú pozíciu, ktorá nám prináša vnútorný pokoj, istotu a možnosť sústrediť sa.

Túto zásadu berieme na vedomie vždy pri zariaďovaní miestností. Keď sedíme, za chrbtom by sme mali mať pevnú stenu, po ľavej ruke vyššieho ochrancu – draka, po pravej ruke nižšie predmety – tigra, a pred sebou voľný priestor.

Pri umiestnení postele, je čelo postele postavené k pevnej stene, ktorá symbolizuje ochranu korytnačky.

Zdieľanie