Osobné energie

Kua čísla

Kua číslo hovorí o energiách vplývajúcich na človeka, o priaznivých a nepriaznivých smeroch. Kedy a na čo môžeme využiť vplyv energií v prospech seba a čomu sa radšej vyhnúť. Cez kua čísla vieme posúdiť vplyv energií priestoru aj času, teda vplyv jednotlivých rokov, mesiacov aj dní.

Určuje ho rok nášho narodenia, ktorý nás priraďuje k jednému z 5 prvkov a typov človeka. Okrem priaznivých a nepriaznivých smeroch nám kua číslo hovorí o farbách, prvkoch a materiáloch, ktoré nás podporujú. O možných zdravotných problémoch a pracovnom zameraní vhodnom pre nás.

 Feng shui rozlišuje podľa kua čísla 2 typy ľudí:

  • Východný typ –  patria sem kua čísla 1,3,4 a 9; prospievajú mu východné energie
  • Západný typ – patria sem kua čísla 2,5,6,7 a 8; prospievajú mu západné energie

 Kua číslo je rozhodujúce pri určení vhodnej miestnosti, umiestnenia nábytku, výbere najvhodnejších farieb a materiálov.

 

Kua čísla, prvky aj zvieracie znamenia často spomínam v jednotlivých článkoch a pri nehnuteľnostiach.

Tu zistíte, aké ja vaše kua číslo a znamenie roku vášho narodenia:

..

Zdieľanie