Interiér

Kúpelňa a toaleta

Kúpelňa a toaleta

Kúpeľňa a toaleta sa vo Feng shui nepovažujú za šťastné miestnosti. Neznamená to ale, že Vaša kúpeľňa a toaleta nemôže byť krásna. Tieto miestnosti môžete vnímať ako „špinavé“, no kúpeľňu môžete považovať aj za miestnosť očisty a dať jej príslušnú vizáž.  

Farbu, tvary a materiály vyberajte podľa toho, v akej oblasti sa nachádza. Či silná energia vody je pre danú oblasť podporujúca, alebo oslabujúca. Kúpeľňa a toaleta sú jinové miestnosti, najlepšie je ak sa nachádzajú v nepriaznivých sektoroch domu a ak svojou polohou neoslabujú žiadneho člena rodiny.


 Kúpeľňa alebo toaleta situovaná oproti kuchyne, vytvára opozíciu prvkov, v centre bytu bývajú príčinou poklesu vitality, stability rodinného zázemia  a straty bohatstva. Vo východnom sektore prináša pokles zdravia a problémový rodinný život.

Ak sa Vaša kúpeľňa nachádza v dôležitej oblasti Vášho bytu, zariaďte ju tak, aby podporovala danú svetovú stranu.  Mala by byť čistá, voňavá a ak je to možné, pravidelne vetraná.

Zdieľanie