Interiér

Garáž, pivnica

Garáž, pivnica

Vo väčšine domovov sú to najviac zanedbávané miestnosti.  Nezabúdajte však, že aj ony sú súčasťou Vášho domova a tak ako všetko ostatné, aj oni majú vplyv na určité oblasti Vášho života.

Pri týchto miestnostiach je najdôležitejšie zabezpečiť voľný tok energie. Predstavte si, že vy ste energia a prejdite sa týmito miestnosťami. Sledujte do čoho narazíte, kam a kadiaľ sa môžete dostať, či nemáte v pivnici celý zaprataný roh alebo dokonca miestnosť kam sa nedá vstúpiť.

Voľný tok zabezpečíte vtedy, ak v týchto miestnostiach budete mať „organizovaný neporiadok“. Postupne sa zbavujte všetkého, čo už naozaj nepotrebujete.


Aj v týchto miestnostiach môžete byť kreatívny a využiť farby, tvary

a materiály na podporu konkrétnej svetovej strany. Usporiadajte a zariaďte tieto priestory tak, aby vám nebránili v činnostiach, ktoré tu chcete vykonávať.

Garáž je súčasťou domu, ak s domom komunikuje dverami.Je považovaná za miestnosť s ohnivou energiou, preto sa neodporúča mať spálňu nad garážou alebo čelo postele pri stene susediacej s garážou.

Zdieľanie