Exteriér

Vodné prvky v záhrade

Vodné prvky v záhrade, majú veľmi silné účinky. Voda je základom všetkého života, či už ide o rastliny, zvieratá alebo ľudí. Z toho vyplýva, kde je voda, tam je aj život. 

Správne umiestnenie vody v záhrade je veľmi dôležité. Voda v blízkosti vchodu je veľmi priaznivá a prináša bohatstvo – pod podmienkou, že to hviezdy a iné školy FS dovoľujú. Najsilnejší účinok má prúdiaca voda.

Všeobecne, je najpriaznivejším miestom pre vodu východ, juhovýchod alebo sever. Z praktického hľadiska sa však bazény väčšinou umiestňujú na juh. V takomto prípade by sme mali mať energiu vody pod kontrolou s pomocou 5 elementov. 

Okrem správneho umiestnenia vodného prvku, je dôležitý aj smer toku:

    • najvhodnejší smer toku vody, určuje poloha budovy a jej vchodových dverí. Keďže voda je veľmi silným nosičom energií a symbolizuje bohatstvo, voda v okolí vášho domu ovplyvňuje aj vašu hojnosť. Preto jej správne umiestnenie má "cenu zlata".
    • všeobecne však platí, že silný vodný tok valiaci sa k domu, je nevhodný a nepríjemný.
    • voda má k domu mierne plynúť

Jazierka a bazény – tvoria veľkú vodnú plochu. Pri nich si treba dávať pozor aby nezaplavovali dom. Mali by mať primeranú veľkosť k domu  a byť v primeranej vzdialenosti od neho.

Najpriaznivejší je ľadvinkový tvar, ktorý akoby obopínal dom. Ak sa od domu odvracia akoby symbolicky odnášal bohatstvo preč. V takom prípade je nutné energiu zadržať a za vodnú plochu vysadiť stromy, kríky a kvitnúce kvety.

Priveľká vodná plocha priťahuje cchi na seba a odkláňa ju od domu. Ak v dome bývajú deti, veľká a hlboká vodná plocha môže pôsobiť ako nočná mora.

Zanedbané jazierka a bazény vytvárajú sha cchi – preto voľte takéto vodné plochy len v prípade, že si nájdete čas na ich údržbu.

Zdieľanie