Exteriér

Exteriér budovy

Je priaznivé ak tvar stavby korešponduje s jej príslušnou orientáciou a trigramom. Farba fasády, doplnkové materiály a ďalšie estetické doplnky a úpravy by mali korešpondovať s celou budovou, v ideálnom prípade ju priamo podporovať.


Vždy berieme do úvahy rovnováhu prvkov. Preto si rôzne úpravy bude vyžadovať stavba so sedlovou strechou ako stavba s plochou strechou či moderná budova s prevahou skla a kovových doplnkov.

Prostredníctvom Feng shui navrhujeme vždy také úpravy aby budova vizuálne aj energeticky prirodzene zapadla do prostredia, v ktorom sa nachádza.

Zdieľanie