Exteriér

Prístup k domu

Prístupová cesta

Prináša symbolické bohatstvo do domu a jej kvalita ovplyvňuje nie len obyvateľov ale aj návštevníkov.

  • Zreteľná, priestranná a upravená prístupová cesta, prináša do domu veľa pozitívnej energie, príležitosti,  nových ľudí a priateľov.  O obyvateľov vytvára obraz srdečnosti a priateľskosti.
  • Stiesnená, neupravená, prípadne zarastená prístupová cesta, vytvára dojem utiahnutosti a potreby sa izolovať.

 

Vstupná bránka

Mala by korešpondovať s domom, jej farba, tvar a  materiál by mal byť odvodený od svetovej strany. Veľkosť bránky by mala byť primeraná k domu a vstup pohodlný. Estetický vzhľad je tiež dôležitý pretože sa podieľa na prvom dojme aj prvom pocite, keď prichádzame domov. Ak sa ťažko otvára, vŕzga alebo na nás inak nepríjemne pôsobí, nie je to dobré.

 

Pred záhradka

Je dôležité aký dojem vyvoláva. Predstavuje tvár domu. Podľa nej získava návštevník prvý dojem o obyvateľoch domu. Mala by vyjadrovať niečo zo samotnej podstaty obyvateľov – ich charakteru alebo životného štýlu. Rovnako však pôsobí aj na vás v momente, keď prichádzate domov. Rozhádzané hračky, či bicykle, odpadkový kôš a priveľa rastlín, ktoré treba ostrihať alebo okopať – nebudú pôsobiť dobre.

Akú kvalitu tu cchi získa, taká sa s ňou povezie ďalej do záhrady a domu.

Vytvorte tu krásny priestor lahodiaci oku, s dostatočne voľným priestranstvom. Odpadkový kôš skryte pod dvierka alebo popínavé rastliny.

Zdieľanie